Beroepsvaccinaties

In sommige beroepen lopen medewerkers een verhoogd risico op (infectie)ziekten, zoals het Hepatitis B- en het griepvirus. Voor u als werkgever is het van belang om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat dit risico zoveel mogelijk wordt beperkt. We gaan in gesprek over wat de beste vacciantiemogelijkheden zijn voor uw organisatie. Samen nemen we zo de verantwoordelijkheid voor gezonde werknemers. Wij komen graag met u in contact om een passend advies te geven op basis van de wensen en behoeften van uw organisatie.

 

Prevent Vaccins biedt de volgende bedrijfsvaccinaties aan:

  1. Hepatitis B-vaccinaties
  2. DTP vaccinaties
  3. Griepvaccinaties
  4. Reisvaccinaties

Vaccinatietrajecten

Voor de bedrijfsvaccinaties en schoolvaccinaties werken wij met trajecten. Het vaccinatietraject bestaat uit een aantal vaste stappen. Daarnaast bespreken wij graag de wensen en behoeften van uw organisatie om het vaccinatietraject af te stemmen op die wensen en behoeften.

Het traject
Voor het traject is het van belang dat er een centraal contactpersoon binnen uw organisatie wordt aangewezen, waarmee wij snel en makkelijk contact kunnen leggen om zaken af te stemmen. Wij werken voor de vaccinaties met een online systeem genaamd VaccinatieNet. Dit systeem biedt de mogelijkheid om onder andere reminders en uitnodigingsbrieven in de vorm van QR-codes te versturen en de administratie online inzichtelijk te maken.

Globaal ziet het vaccinatietraject er als volgt uit:

Eerste contact

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, zal onze accountmanager u telefonisch benaderen. Tijdens dit telefoongesprek wordt een afspraak ingepland voor het doorspreken van de wensen en behoeften van uw organisatie. Op basis van dit gesprek worden een plan en een offerte op maat opgesteld.

Voorbereidingen op vaccinaties

Na akkoord op het plan en de offerte stellen wij een conceptplanning op in samenwerking met de centrale contactpersoon van uw organisatie. Tevens doet de centrale contactpersoon een inventarisatie van het aantal te vaccineren personen. Vervolgens levert de contactpersoon de gegevens aan van de betreffende personen. Dit kan tot uiterlijk twee weken voor het vaccineren worden doorgegeven.

Uitnodiging

Wij versturen de te vaccineren personen een uitnodiging voor het betreffende vaccinatiemoment. Deze uitnodiging ontvangen zij in de vorm van een QR code. De QR code dient meegenomen te worden met alle vaccinatiemomenten. Dit is de daadwerkelijke registratie van de vaccinatie.

Daarnaast ontvangen de te vaccineren personen een voorlichtingsbrief over de vaccinatie, het vaccinatieschema en de gezondheidsverklaring. Ook de gezondheidsverklaring dient elk vaccinatiemoment meegenomen te worden.

Raadpleging vaccinatiesysteem

De centrale contactpersoon van uw organisatie ontvangt van ons een persoonlijke inlogcode voor het vaccinatiesysteem: VaccinatieNet. Hiermee kan het vaccinatietraject real time geraadpleegd worden en kunnen rapportages worden gegenereerd van toegediende vaccinaties en bloedafnames, alsmede diegenen die niet zijn geprikt.

Vaccinatiepaspoorten

Na afronding van de vaccinaties versturen wij de vaccinatiepaspoorten, ook wel PVC creditcards genoemd. Uit de verstrekte vaccinatiepaspoorten kan worden afgeleid dat de vaccinaties zijn aangeslagen en de gevaccineerde persoon bescherming heeft opgebouwd tegen de betreffende ziekte(n).

Hepatitis B vaccinaties

Hepatitis B is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus en uiteindelijk leidt tot een ontsteking in de lever. Dit virus wordt overgedragen via bloed, sperma, vaginaal vocht en voorvocht. Er zijn bepaalde beroepsgroepen die een groter risico lopen op deze ziekte, omdat ze bijvoorbeeld in contact komen met het bloed van mensen die mogelijk besmet zijn. Denk aan medewerkers van justitiële instellingen, uitvaartmedewerkers, veiligheidsdiensten, de politie, de brandweer en medewerkers uit de zorg.

Het vaccinatietraject tegen Hepatitis B bestaat uit drie injecties met tussenpozen van één en vijf maanden. De bescherming is na de drie injecties in principe levenslang. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een titer bepaling door middel van bloedonderzoek.

Subsidieregeling
Instanties voor zorgopleidingen hebben mogelijk recht op subsidie vanuit de overheid. Als uw organisatie in aanmerking komt voor de subsidie wordt het subsidiebedrag voor aanvang van het studiejaar berekend op basis van het aantal studenten dat is vastgesteld door de accountant in de bekostigingstelling. Er wordt uitgegaan van het aantal door de onderwijsinstelling voor bekostiging aangemelde natuurlijke personen dat ingeschreven stond voor een zorgopleiding op 1 oktober en precies een jaar daarvoor niet ingeschreven stond. Het huidige subsidiebedrag bedraagt €125 per student. De aanvraag van de subsidie wordt verzorgd door de sector Gezondheidszorg in de periode maart t/m april. De aanvraag dient voor 1 mei ingediend te zijn en het VWS besluit uiterlijk in juni wat de subsidie voor uw organisatie bedraagt.

Samen voor een betere wereld
Als organisatie vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een betere en gezondere wereld waar ziekten zo veel mogelijk worden voorkomen. Vanuit die gedachte hebben wij onze krachten gebundeld met diverse organisaties om de toekomst van jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden te verbeteren. Prevent Vaccins investeert in talent en zorg voor de toekomst van deze jongeren en streeft naar een meerjarige relatie met partners voor de uitvoering van de Hepatitis B vaccinaties. Door deze samenwerkingen bieden wij onze partners een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de toekomst van jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. In het fonds worden trainingen georganiseerd in verbinding met projectreizen naar Afrika, waarin Nederlandse jongeren samen met Afrikaanse jongeren gaan samenwerken in opleidingen en projecten.

DTP vaccinaties

De DTP vaccinatie beschermt tegen Difterie, Tetanus en Polio. Vooral beroepen waarbij het risico op verontreinigende verwondingen bestaat, is een DTP vaccinatie aan te raden om te beschermen tegen Tetanus. Voornamelijk riool- en laboratoria medewerkers lopen het risico om Tetanus op te lopen.

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die in aarde en straatvuil zit en wordt ook wel ‘kaakklem’ genoemd. De kaakklem ontstaat door spierkrampen in de kaak. Ook in andere spieren kunnen spierkrampen ontstaan. Vaak is de spierstijfheid in de buurt van de geïnfecteerde wond. Tetanus is zonder behandeling altijd dodelijk. Difterie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt overgebracht via (aan)hoesten. De symptomen zijn hangerigheid, koorts, keelpijn en soms benauwdheid. Polio is een virusziekte die wordt uitgescheiden met de ontlasting en kan door slechte hygiene overgedraen worden naar de mond. Ook door hoesten kan het virus worden overgebracht. Het wordt ook wel kinderverlamming genoemd.

De DTP vaccinatie geeft na één inenting een beschermingsduur van tien jaar. Iedereen die gevaccineerd is volgens het Rijksvaccinatieprogramma heeft eenmaal per 10 jaar een herhaling van DTP nodig.

Griepvaccinaties

De griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en is hevig besmettelijk. Bij de griep is er sprake van ontstekingen van het slijmvlies in de luchtwegen. Deze ziekte wordt overgedragen via druppeltjes snot, slijm en speeksel.

In Nederland is de griep een van de belangrijkste redenen voor verzuim onder werknemers. Om het risico van zieke medewerkers te beperken en het risico op verspreiding (in bijvoorbeeld beroepsgroepen die veel in contact zijn met kwetsbare groepen mensen) te reduceren, kan worden gekozen voor een griepprik.

Reisvaccinaties

Wij bieden allerlei vaccins aan tegen ziekten die u tijdens uw reis kunt oplopen. Meer informatie over deze vaccins vindt u op onze pagina over reisvaccinaties.