medi icon

Medewerkers gezond aan het werk houden

Is jouw organisatie er klaar voor?

1 september 2021

De wereld van gezond werken is sinds de coronapandemie drastisch en blijvend veranderd. Ookal zijn veel werknemers gevaccineerd is dit geen garantie dat medewerkers de ziekte niet krijgen, noch kunnen verspreiden. Dit heeft impact op de manier waarop we met ziekte en ziekteverschijnselen op de werkvloer omgaan. Een hoestje, het schrapen van de keel, het snuiten van de neus of een niesje roept al snel vraagtekens op bij collega’s. Zowel werkgevers als werknemers zijn zich bewust dat ze extra alert moeten zijn op klachten als ze naar het werk toe gaan.

Voor beroepsgroepen die al gewend zijn om alert te zijn op extra risicofactoren m.b.t. ziektes (zoals de reis-, internationale business of de care en cure branche) is dit niet nieuw, maar de tendens om meer te willen doen aan preventie van ziekte op de werkvloer is een trend die nu ook onmiskenbaar doordringt naar het MKB en andere type sectoren. Mediprevent is hierin uw vooraanstaande partner, ontdek wat wij op dit gebied doen.

Werken in een nieuwe wereld

“Het is goed dat organisaties preventie van ziekte agenderen”, zegt Joris Hoogenbosch, mede-eigenaar van Medi Prevent. “We merken dat de coronapandemie hierin van grote invloed is. Veel bedrijven hebben ondervonden dat het lastig is om afhankelijk te zijn van de planning van de overheid of GGD’s om tijdig testen en vaccinaties voor hun personeel beschikbaar te krijgen. Werkgevers snappen dat het een lastige operatie was, maar zijn er nu ook extra op beducht dat het handig is om nauw betrokken te zijn bij het aanbod van preventieve zorg. Sterker, dat een stapje voor te zijn, als het kan. En dat kan ook. Wij

hebben al 25 jaar lang ervaring in het aanbod van testen, healthchecks en vaccinaties voor werkgevers en specifieke beroepsgroepen. Een werkgever kan een belangrijke factor spelen om mensen bewust te maken van gezondheidsrisico’s, en een rol vervullen bij het aanbieden van inzicht en preventieve maatregelen. Temeer omdat mensen juist door het werk, of onder werktijd die risico’s lopen. Of het nou gaat om een besmetting met een verkoudheidsvirus, een uitheems virus tijdens een verre reis of een soa, door intiem contact met een collega.”

De werkgever die preventieve zorg aanbiedt?

“Het werk van veel mensen is fundamenteel veranderd door de coronapandemie. Veel bedrijven zijn genoodzaakt om hybride werkvormen aan te bieden aan hun werknemers, nl. deels thuiswerken, deels op de werkvloer. Voor sommige beroepsgroepen is werken met andere collega’s, klanten, risicovolle materialen of patiënten onvermijdelijk. Werkgevers worstelen met de vroegere geldende gewoonte, dat je best met een loopneus je werk kunt doen. Nu is die beleving fundamenteel anders. Het is prettig als werknemers 100% zeker zijn dat ze geen besmettingsgevaar lopen op het werk. Vaccineren is daarbij helaas niet altijd de heilige graal, maar kan wel een belangrijke rol spelen. Het aanbieden van coronavaccinaties kunnen wij nog niet op dit moment, maar we kunnen wel griepprikken regelen voor werknemers, en vaccinaties voor diverse andere voorkomende ziektes. Hiermee reduceer je de kans op andere ziekten, en ziekteverschijnselen op de werkvloer. Dat geeft veel werknemers een zekerder gevoel dat er echt niets ernstigs kan gebeuren. De nieuwe werkwereld vraagt van werkgevers om actief na te denken over het aanbod van health checks, testen en vaccinaties voor personeel. Bovendien, door op tijd te testen of te vaccineren voorkomen we daadwerkelijk schadelijke of langdurige ziektes die ingrijpend zijn voor een mensenleven en hun naasten.”

Vertrouwen

“Als werkgever voelt het onwennig om die rol in te nemen, we hebben immers preventieve zorg traditiegetrouw toevertrouwd aan verzekeraars, de zorg. Bovendien voelt het misschien een beetje discutabel om je als werkgever te bemoeien met het welzijn van je werknemers. Is dat niet puur uit eigen belang? En om de productiviteit te verhogen? Tuurlijk is het prettig als je beschikt over een vitaal bestand van mensen, maar dat mag nooit de primaire reden zijn om preventieve zorgmaatregelen aan te bieden. Het mag ook nooit zo zijn dat iemands persoonlijke opvatting over gezondheid en de rol van de werkgever in de weg staat van een prettige werkrelatie. Stel je als organisatie dan ook de vraag tegen welke achtergrond je preventieve maatregelen zou willen aanbieden en betrek medewerkers bij wat er voor hen belangrijk is. Grote kans dat werknemers veel voordeel zien in dat zij hun algemene gezondheid via de werkgever kunnen monitoren en risico’s kunnen inperken. Laat daarbij ook ruimte voor individuele opvattingen of zorgen, beantwoordt deze en respecteer dat deze er zijn. Dat is de basis voor vertrouwen. ”

Werk en gezondheid – Hoe ver ga je?

“Bij het opstellen en in de praktijk brengen van nieuw gezondheidsbeleid is het belangrijk om medewerkers niet alleen te zien in relatie tot hun werk, maar ook te zien in de context van hun privé-situatie. Door corona en het vele thuiswerken, lopen die contexten bijna naadloos in elkaar over. Meer dan ooit is het van belang dat de werkgever faciliterend optreedt om de eventuele kloof tussen de praktijk van de werknemer en het werk te dichten.”

Mediprevent

M.b.t. de waarde ‘medewerkers gezond aan het werk houden’, ben je bij Medi Prevent aan het juiste adres. Joris: “Belangrijk is om helder te krijgen welke gezondheidsaspecten je voor je werknemers belangrijk vindt, en wat zij zelf belangrijk vinden. Samen met uw organisatie geven we invulling aan het aanbod voor uw werknemers. Uw werknemers krijgen vervolgens een meldcode waarmee ze makkelijk een eigen afspraak kunnen plannen op een locatie bij hen in de buurt. We hebben namelijk twintig vestigingen in Nederland! Niet wanneer het u uitkomt, maar waar en wanneer het uw werknemer uitkomt. We bieden uw werknemer een eigen goed beveiligd online gezondheidsdossier aan, waarvan de gegevens anoniem blijven voor de werkgever. U weet wel of er gebruik is gemaakt van uw aanbod, en daarmee heeft u een goede peiling of uw werkvloer er gezond voor staat.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Medi Prevent jouw organisatie helpt bij het gezond blijven werken? Neem dan contact op met Thekla Oosterhof, mailto:thekla@mediprevent.nl

Meer over gezond werken in de nieuwe wereld?
https://www.arbounie.nl/werkgever/nieuws/werken-in-een-nieuwe-werkwereld

Klant worden?
Beroepsvaccinaties

Een werkgever zorgt voor haar werknemers

In sommige beroepen hebben medewerkers een verhoogd risico op (infectie)ziekten, zoals hepatitis B, griep, difterie, tetanus of polio. Als werkgever wil je dit risico zoveel mogelijk beperken.