Verzekeringskeuringen

MediPrevent is een strikt onafhankelijk instituut voor preventief medisch onderzoek en verricht sinds 1989 medische acceptatiekeuringen en claimbeoordelingen voor alle verzekeringsmaatschappijen. Aan het afsluiten van een levens- en arbeidsongeschiktheids-verzekering is soms een medische keuring of een gericht medisch onderzoek verbonden. MediPrevent Haarlem voert deze keuring snel en op een voor de kandidaat verzekerde zo prettig mogelijke wijze uit. Om de keuring voorts goed te laten verlopen zijn o.a. de volgende aandachtspunten van belang:

 • Naam, geboortedatum en tel.nr. van de kandidaat verzekerde
 • Voor welke verzekeringsmaatschappij dient de keuring verricht te worden
 • Aard van de keuring: huisartsen- of internistenkeuring of gericht medisch onderzoek
 • Heeft kandidaat verzekerde reeds het keuringsformulier? (dan tevens a.u.b. kandidaat verzekerde verzoeken de algemene gezondheidsvragen reeds thuis in te vullen)
 • Legitimatie: Bij de keuring wordt kandidaat verzekerde gevraagd zich te legitimeren.

Graag zetten wij voor u de voordelen van MediPrevent op een rij:

 • Geen wachttijden
 • De complete keuring wordt in één sessie uitgevoerd (one-stop shopping)
 • Keuringen en gericht medisch onderzoek voor alle verzekeraars en dus bekend met alle keuringsprotocollen
 • Zowel huisartsen- als (uitgebreide) internistenkeuringen (incl. inspannings-ecg)
 • De complete rapportage snel bij de verzekeraar (spoedkeuring zelfs binnen 24 uur)
 • Uitstekende bereikbaarheid, direct aan de westelijke randweg
 • Gereserveerde parkeerplaatsen (gratis)