Offshore medische keuringen

Een goede gezondheid is een “must” voor de mensen die op offshore mijnbouwinstallaties werken. Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag, of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland, kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt, geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land. Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist. Deze verplichte medische keuring is twee jaar geldig en moet door een door NOGEPA erkende arts worden uitgevoerd volgens de geldende NOGEPA Leidraad 15 (medische aspecten voor werken offshore). MediPrevent heeft Nogepa erkende artsen.

Daarnaast kennen de landen rond de Noordzee een wederzijdse erkenning van elkaars medische offshore keuringen (Hardanger agreement). Een bijzonder detail is dat in Noorwegen alleen artsen worden erkend die in Noorwegen geregistreerd zijn. MediPrevent heeft artsen die in Noorwegen zijn geregistreerd.

Van belang is voorafgaand aan de keuring aan ons door te geven in welke categorie men valt:

Categorie A: al het personeel
Categorie S: al het personeel dat is opgeleid voor noodsituaties, inclusief brandblussen (Emergency Response Teams).
Categorie V: bezoekers en personeel dat niet langer dan 72 uur offshore zal zijn. Zij hoeven geen medische keuring te ondergaan en kunnen volstaan met het invullen van een vragenlijst voorafgaand aan het offshore-bezoek.

Inhoud medische keuring categorie A:

  • Vragenlijst, anamnese en lichamelijk onderzoek door keurend arts
  • Urineonderzoek
  • Visus: o.a. kaart en kleurenvisus
  • Biometrie
  • Audiometrie
  • Spirometrie

Aanvullend Onderzoek bij categorie S:

Niveau 1:
> 30 min inspannende werkzaamheden met perslucht:
Extra ERT-vragenlijst invullen
Fietsergometrisch onderzoek (fiets-inspanningstest met hartfilmpje voor-tijdens en na inspanning) waarbij een bepaald “conditiegetal” behaald moet worden

Niveau 2:
< 30 min inspannende werkzaamheden met perslucht:
Extra ERT-vragenlijst
Fietsergometrisch onderzoek waarbij een iets lager “conditiegetal” behaald moet worden.

A.u.b. meenemen naar het Onderzoek:
– legitimatiebewijs en veiligheidspaspoort/offshore logboek
– Indien men een bril draagt of lenzen de bril meenemen of er rekening mee
houden dat de lenzen even uit moeten tijdens het  oog-onderzoek
– Indien men medicijnen gebruikt de medicijnkaart/paspoort meenemen.
– Indien er fietsergometrisch onderzoek dient plaats te vinden a.u.b. sportkleding
meenemen; tevens dient u voorafgaand iets gegeten  te hebben.