Keuringen particulieren

Iedereen vindt een goede gezondheid het belangrijkste in zijn of haar leven en stelt die boven alles. De zorg voor een goede gezondheid is in toenemende mate een individuele verantwoordelijkheid. Het besef groeit sterk dat Preventief Medisch Onderzoek een richting gevend instrument is waarmee gezondheid-bedreigende (risico)-factoren in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden en bepaalde ziekten vroegtijdig kunnen worden gediagnosticeerd. Voor het behoud dan wel het bevorderen van een goede gezondheid is het vroegtijdig opsporen van gezondheid-bedreigende (risico)-factoren van groot belang. Voorkomen is immers nog steeds beter dan genezen! Juist deze vroegdiagnostiek middels Preventief Medisch Onderzoek is de core-business van MediPrevent.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de diverse preventief medische onderzoeken die wij zoal voor particulieren verrichten.

Medische check-ups: Afhankelijk van leeftijd en uiteraard de wens van de cliënt, kunnen eenvoudige tot zeer uitgebreide medische check-ups door (huis)-arts worden aangeboden.

Preventief onderzoek van hart- en bloedvaten met de Arteriograph: Een doorbraak op het gebied van onderzoek naar – en preventie van – hart en vaatziekten (HVZ) is de introductie van de Arteriograph in Nederland; een uniek medisch-diagnostisch meet-instrument dat de vitaliteit en doorgankelijkheid van hart- en bloedvaten in kaart brengt. Hiermee kan eventuele slagaderverkalking en vaatvernauwing van hart- en bloedvaten en daarmee het risico voor b.v. een hartinfarct, vroegtijdig worden opgespoord.

Diverse gezondheidstesten: Lever- en nierfunctie screening, diabetes en metabool syndroom risico screening, longfunctie-, gehoor- en visus(beeldscherm) screening.

Medische acceptatiekeuringen voor alle verzekeringsmaatschappijen (zowel huisartsen als uitgebreide internisten keuringen).

Overige medische keuringen:
Adoptie keuringen, tropen keuringen, emigratie keuringen en gezondheidsverklaringen voor werken in het buitenland en cruise maatschappijen. Maar ook voor keuringen voor race licenties kunt u bij ons terecht.

Beroepsmatige en wettelijk verplichte medische keuringen: o.a. groot rijbewijskeuringen, taxi keuringen, touringcar-chauffeur keuringen, offshore keuringen, zeevaart keuringen en binnenvaart keuringen, brandweerkeuringen, asbestkeuringen en bodemsaneringskeuringen.

Vaccinaties: Ook voor reizigersadvies en reizigersvaccinaties, griepvaccinaties en arbeidsgerelateerde vaccinaties (bijv. hepatitis B) kunt u uitstekend bij onze dochtermaatschappijen Vaccinaties Op Reis en PreventVaccins terecht.