Keuringen Militaire Dienstplicht in Turkije

Voor Mannen boven de 18 jaar met de Turkse nationaliteit is het verplicht om uiterlijk voor
hun 38ste jaar hun militaire dienstplicht in Turkije te vervullen. Hiervoor moet men een aanvraag indienen bij het Turks Consulaat. In verband met deze aanvraag moet tevens een medische keuring worden verricht. Hiervoor dient u bij het Consulaat allereerst het keuringsformulier aan te vragen. Dit formulier neemt u mee naar de keuring en na afloop van de keuring vult de arts het formulier in. Hierna kunt u het formulier met uw aanvraag inleveren bij het Consulaat.