Keuringen bedrijfsleven

MediPrevent richt zich met haar dienstverlening op particulieren en bedrijven. Door een deregulerende overheid en krimpend sociaal vangnet geldt voor werkgevers dat zij direct verantwoordelijk zijn voor arbeidsverzuim en/of arbeids-ongeschiktheid van hun werknemers. Ook binnen dit kader is het middels Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vroegtijdig opsporen van gezondheidsbedreigende (risico)factoren van groot belang, zeker als men straks langer moet doorwerken. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is óók voor bedrijven hét middel bij uitstek om gezondheidsrisico’s vroegtijdig te ontdekken, waarna gericht medische acties kunnen worden genomen om zowel werknemer als organisatie zo gezond mogelijk te houden.

Het PMO is ontwikkeld om de gezondheid van het individu te bewaken en te bevorderen en kan dreigend ziekteverzuim signaleren.

Het PMO bestaat uit onderzoek naar de gezondheid en vitaliteit, en het geven van adviezen om de gezondheid en vitaliteit van het individu te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat. Het PMO is er voor zowel werknemers als voor particuliere cliënten. Het PMO is overigens de wettelijke opvolger van het algemene PAGO. Werkgevers zijn verplicht periodiek preventief medisch onderzoek aan hun medewerkers aan te bieden.

Het PMO signaleert eventuele gezondheids- en privé- of werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties op het gebied van gezondheid en werk. Het PMO kan bovendien een voorspellende waarde hebben voor het later ontstaan van gezondheidsproblemen en kan derhalve resultaten opleveren die maatregelen in het werk of privé- leven verlangen teneinde de gezondheid en vitaliteit van cliënten te verbeteren. In het PMO is aandacht voor de lichamelijke conditie, geestelijke vitaliteit, en leefgewoonten van cliënten. Het PMO kijkt ook naar chronische aandoeningen, riskante leefgewoonten en andere gezondheidsbedreigende risicofactoren zoals b.v. hoge bloeddruk, vetstofwisselingsstoornissen en arbeidsomstandigheden. Deelname van medewerkers aan het PMO is uiteraard geheel vrijwillig.

Naast het PMO verrichten wij tevens beroepsmatig en wettelijk verplichte medische keuringen zoals: Groot rijbewijs keuringen, taxi keuringen, touringcarchauffeur keuringen, offshore keuringen, zeevaart en binnenvaart keuringen, brandweer keuringen, asbest keuringen en bodemsaneringskeuringen. Tevens gezondheidsverklaringen voor werken in het buitenland of bij een cruise maatschappij.

Ook voor vaccinaties kunt u uitstekend bij ons terecht. Bijvoorbeeld griepvaccinaties en het vaccineren van medewerkers c.q. bepaalde beroepsgroepen tegen hepatitis B (b.v. verpleegkundigen, medewerkers politie, justitie en beveiligingsbedrijven, en medewerkers afvalinzameling & -verwerkingsbedrijven).